Tuesday, 12 April 2011

RANCANGAN TAHUNAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN (TING. 2)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN.
TINGKATAN 2 (2011)
NAMA GURU :                                                                                                   TINGKATAN :
MINGGU
TAJUK
KONSEP
HASIL PENGAJARAN
Pada akhir pengajaran murid dapat :
NILAI
BBM

1
1. PENCAPAIAN KENDIRI


Unit 1.
PENDIDIKAN MENJAMIN KECEMERLAN-GAN DIRI

- Tokoh
  cemerlang

- Kegigihan
  membawa     kecemerlangan

- Apakah cita-
  citaku

- Matlamat
  hidupku


i.   Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri
ii.  Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan
     diri
iii. Berinteraksi dengan orang lain secara hormat
     dan sopan
iv. Membuat refleksi untuk kejayaan diri
v.  Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan
     akauntabiliti
vi. Menunjukkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji2
3
4.
2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN

UNIT 2.
KEMESRAAN MENJALIN PERPADUAN KELUARGA

i.  Menjelaskan cara-cara untuk mencapai
    perpaduan dalam keluarga
ii. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam
    keluarga5

CUTI TAHUN BARU CINA
6

- Kerjasama
  mengeratkan
  perpaduan

- Rumahku   
  Syurgaku

- Sayangi
  keluarga anda

- Bersama 
  keluarga
  membawa
  bahagia

iii. Menjalinkan hubungan erat antara anggota
     keluarga
iv. Menjalinkan kasih sayang antara anggota
     keluarga
v.  Menunjukkan sikap bertanggungjawab
     sebagai anggota keluarga
vi. Menghormati dan menghargai anggota
     keluarga7


8
UJIAN 1

9
3. HIDUP BERMASYARAKAT
UNIT 3.
HORMAT HAK ORANG LAIN

- Kepelbagaian
  masyarakat kita

- Menghormati bakat orang lain

- Kepentingan
  menghormati
  pendapat orang
  lain


i.   Menjelaskan kepentingan menghormati hak
     orang lain
ii.  Menghormati hak orang lain
iii. Peka terhadap perbezaan individu1011

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
12

UNIT 4.
SEMANGAT KEKITAAN
- Perpaduan

iv.  Menerangkan unsur-unsur pemupukan
      semangat kekitaan
v.  Mengamalkan semangat kekitaan dalam
     masyarakat13
UJIAN 2

14


- Permuafakatan
  menjamin
  kemesraan

- Buatlah
  kebajikan

- Keselamatan
  tanggungjawab
  bersama

vi. Menyokong agensi-agensi yang membantu
     menjaga kesejahteraan masyarakat


vii.Peka terhadap isu dan masalah yang
     berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat


15
16


174. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

UNIT 5.
WARISAN KESENIAN PELBAGAI KAUM

- Warisan alat
  muzik

- Bagaimana 
  rentak
  begitulah
  tarinya

- Warisan
  kraftangan

i.   Menerangkan jenis-jenis warisan kesenian
     pelbagai kaum

ii.  Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan
     warisan kesenian pelbagai kaum

iii. Menerima dan menghormati warisan
     kesenian pelbagai kaum
18

19


20
CUTI PENGGAL PERTAMA
21
22

- Permainan
  warisan

- Seni bina
  kreativiti
  bangsa

- selembut jari
  sehalus lukisan


iv. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya
     Malaysia

v. Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian
    dalam pembentukan budaya Malaysia


23

24


25
5. MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
                                  
UNIT 6.
DEMOKRASI BERPARLIMEN

- Mari mengundi

- Parlimen
  lambing
  demokrasi


i.   Menjelaskan proses demokrasi berparlimen
     di Malaysia

ii.  Menerangkan peranan pemimpin negara

iii. Menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan
     di Malaysia


26


27
UJIAN 3
28
UNIT 7.
RAJA BERPERLEMB-AGAAN

- Alat kebesaran
  Raja-raja


i.  Menjelaskan alat-alat kebesaran yang digunakan
    semasa majlis pertabalan raja-raja


29


UNIT 8.
TUGAS DAN TANGGUNGJA-WAB KITA

- Gunakan hak
   anda

- Kerja bersama


- Ikut saluran
  yang betul

- Terima kasih
  Malaysia


i.   Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab
     warganegara

ii.  Memberi sumbangan kepada negara


iii. Menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab
     untuk menjaga imej Negara

iv. Menghargai peranan kerajaan dalam
     pembangunan Negara

v. Taat setia kepada raja dan Negara30
31


32
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
336. CABARAN MASA DEPAN
UNIT 9.
KESTABILAN JENTERA PENTADBIRAN  NEGARA

- Kepimpinan
  berwawasan

- Kepentingan
  jentera
  pentadbiran
  berkesan
i.   Menerangkan peranan jentera pentadbiran
     kerajaan dalam mencapai wawasan Negara

ii.  Menjelaskan kepentingan mengekalkan
     keamanan negara dan dunia

iii. Bekerjasama dalam mewujudkan jentera
     pentadbiran yang berkesan


34
35
UNIT 10.
BERSATU PADU MENGHADAPI CABARAN

- Malaysia dan
  Negara-negara
  serantau
i.   Bekerjasama dan bersatu padu dalam
     menangani sesuatu masalah36
UJIAN 4
37


- Malaysia dalam
  hubungan
  antarabangsa

- Perang dan
  keamanan

ii.  Berbangga dengan pentadbiran Negaraiii. Menghargai keamanan negara dan dunia


38


39
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011
40No comments:

Post a Comment